...

CONTACT

Gosoft (Thailand) Co., Ltd.

United Center, 11th Floor, 323 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

Telephone

(662)071-9413, (662)071-9451, (662)071-9524, (662)071-9425

email

join@gosoft.co.th
แบบฟอร์มข้อร้องเรียนให้ระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์

FORM

Career

มาร่วมสร้างความท้าทาย และเติบโตไปพร้อมกับเรา

โครงการสำหรับนักศึกษา

หากคุณมีฝัน นี่คือโอกาสในการพัฒนาพรสวรรค์และเป้าหมายของอาชีพในอนาคต ด้วยการเข้ามาสัมผัสประสบการณ์การทำงานจริง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโกซอฟท์

Internship

ร่วมฝึกงานกับทีมงานมืออาชีพเป็นเวลา 3 เดือนเพื่อรับโอกาสแห่งการเรียนรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมทั้งฝึกฝนพัฒนาทักษะความสามารถ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคตGo next Gen

ร่วมฝึกฝนอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 5 เดือนกับโอกาศที่คุณจะได้ฝึกปฏิบัติงานจากโจทย์ธุรกิจขององค์กรเพื่อค้นหาศักยภาพของตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ อีกทั้งหลังจบการศึกษาคุณยังได้รับโอกาศเข้าสัมภาษณ์งานและร่วมงานกับโกซอฟท์อีกด้วย